מטבעות לבנק ישראל

עיצוב מטבעות ומדליות עבור בנק ישראל
וחברה הממשלתית למדליות.

פרויקטים נוספים